11. LISTOPADA 2013.
VLADA SE DOGOVARA SAMA SA SOBOM

Danas je petak, 11. listopada, 2013. godine. Sindikat hrvatskih učitelja nije dogovorio provedbu outsourcing-a s Vladom Republike Hrvatske. Opet se Vlada dogovara sama sa sobom.


Iz tiska saznajemo detalje koje bi, kao socijalni partneri, trebali prvi saznati i to za pregovaračkim stolom. Istina je da Vlada namjerava smanjiti deficit proračuna, a vanjsko ugovaranje usluga proveli bi za pomoćne-prateće djelatnosti u javnim službama.


Previše je nepoznanica, pršte na sve strane, da bi se takvo pitanje moglo riješiti jednostavno i bezbolno, kako za vas tako i za cijeli sustav.


Boriti ćemo se za svakog člana jer sindikalno udruživanje ima smisla samo uz velike doze solidarnosti i empatije.


Vaš SHU