18. PROSINCA 2020.
VSRH odbio reviziju te time potvrdio dosadašnju praksu u korist zaposlenika

Nakon zajedničkih aktivnosti Sindikata hrvatskih učitelja i sindikata članova Matice hrvatskih sindikata, a kojima smo kontinuirano u javnosti ukazivali na postojanje ujednačene prakse te na nelogičnosti u postupanju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, isti je donio presudu kojom je odbijena revizija umješača (Republike Hrvatske) u postupku radi isplate razlike plaće na temelju odredbe članka III Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama. VSRH je, naime, prethodno usvojio prijedlog umješača za dopuštenjem ulaganja revizije, po točno utvrđenim pitanjima. Svojom presudom VSRH, odbio je podnesenu reviziju po tim konkretnim pitanjima. U sudskoj praksi to bi značilo da bi se niži sudovi trebali pridržavati stava najvišeg pravosudnog tijela po pitanjima o kojima je taj sud donio odluku i zauzeo pravni stav.

U dosadašnjom praksi i konkretnim predmetima, nižestupanjski sudovi (općinski i županijski) već su zauzeli pozitivan stav pa držimo da je ovo samo potvrda našeg stajališta. Kako je svaki postupak pojedinačan i zaseban, vođenje postupka u svakom predmetu je individualizirano. Hoće li se od strane tuženika i umješača i dalje inzistirati na podnošenju žalbi i prijedloga za ulaganje revizija prvenstveno ovisi o njima, a ne o tužiteljima. No svakako smatramo da bi sudovi, a sada i VSRH, trebali ostati kod dosadašnje prakse kojom se tužbeni zahtjevi usvajaju.

U nastavku je priopćenje glasnogovornika VSRH, Željka Palajića:

„Svojom odlukom poslovni broj Revd-535/2020-2 od 22. travnja 2020. Republici Hrvatskoj kao umješaču dopušteno je podnošenje revizije protiv odluke suda drugog stupnja zbog pravnih pitanja:

  1. „Je li dan početka primjene uvećane osnovice iz čl. III. u javnim službama odgođen primjenom odredbe čl. VII. st. 1. Izmjena i Dopuna Sporazuma o osnovici plaća u javnim službama od 26. listopada 2011., za tri godine, ako je realni međugodišnji tromjesečni BDP zabilježio negativni rast, obzirom da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku takav pad evidentiran od listopada 2011. do rujna 2014., za 12. tromjesečja“?
  2. “Je li ispunjenje uvjeta iz članka III. preduvjet primjene članka IV., a ispunjenje uvjeta iz članka III. i IV. preduvjet primjene članka V., i primjenjuje li se članak VII., na članak III. do V., na sve faze koje se odnose na buduća postupanja u vidu vraćanja osnovice za plaće koja su vrijedila za siječnju 2009., vraćanje pariteta (jednakosti) između plaća u javnim službama i prosječne plaće u privredi koji su bili u 2008., i dogovor o ostvarenju ciljane cijene rada i dinamici njenoga dosezanja (konvergenciji)“?

Svojom odlukom broj Rev-1111/2020-2 od 1. prosinca 2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je reviziju Republike Hrvatske kao umješača te je odgovorio na postavljena pitanja kako slijedi:

Dan početka primjene uvećane osnovice iz čl. III u javnim službama nije odgođen primjenom Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama od 26. listopada 2011.

Prema tome, zaključak je ovog suda da odredbom čl. VII Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama, zaključenog 26. listopada 2011., nije odgođena primjena odredbe čl. III o „povratu“ osnovice, jer se odredba čl. VII odnosi na način „usklađivanja pariteta“ (jednakosti) između plaća u javnim službama i prosječne plaće u privredi.“