25. TRAVNJA 2022.
Webinar o solidarnosti sindikata obrazovanja s izbjeglicama iz Ukrajine

Na današnjem webinaru o solidarnosti sindikata obrazovanja s izbjeglicama iz Ukrajine sudjelovale su predsjednica Sanja Šprem i pravna savjetnica Sandra Kimovec.

Na webinaru su prezentirani primjeri dobre prakse integriranja učenika izbjeglica iz Ukrajine.

Razmijenjena su dosadašnja iskustva u radu, detektirani su ključni izazovi te će se, dogovoreno je, nastaviti zajednička suradnja s ciljem pronalaženja rješenja, a sve kako bi se učiteljima koji rade s djecom izbjeglicama olakšao rad.