17. OŽUJKA 2020.
Zahtjev SHU-a Ravnateljstvu civilne zaštite

Cijeneći Vaš dosadašnji rad te rad čitavog tima na prevenciji širenja epidemije, vjerujemo da ćete uvažiti navedenu argumentaciju, a koja je u skladu s postojećim Uputama i Preporukama te ŽURNO riješiti i ovaj ozbiljan problem.

TEKST ZAHTJEVA U CIJELOSTI