06. SRPNJA 2020.
Zahtjev SHU-a za korekcijom obračuna plaća za lipanj

Zahvaljujući promptnoj intervenciji Sindikata hrvatskih učitelja, danas je iz Centra za COP stigla obavijest o produljenju razdoblja obračuna plaća, a kako bi se ponovio obračun plaća za lipanj. Naime, ugovoreni dodatci obračunavaju se na već uračunati dodatak iz prethodnog razdoblja, a što nije bio slučaj do naše intervencije. Na taj način će se zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad, kao i učiteljima i stručnim suradnicima, jedinima u javnom sektoru, plaća uvećati od 1. lipnja za 1%.