18. SRPNJA 2014.
ZAHVALA

Na FB stranicu našega sindikata stigla je sljedeća poruka Tamare Ilišević: "Zahvaljujem se Sindikatu hrvatskih učitelja u ime djelatnika, članova sindikata OŠ "Ivan Filipović" Račinovci na donaciji novčanih sredstava. To je prva izravna donacija djelatnicima. :-)" Sindikatu hrvatskih učitelja njihovi su članovi na prvome mjestu i naravno  da smo pomogli! U skolpu te akcije SHU je donirao ukupno 300.000,00 kuna. Našim kolegama, članovima SHU-a želimo da što prije obnove svoje domove!