26. LIPNJA 2014.
ZAJEDNIČKA IZJAVA MINISTRA MORNARA I PREDSJEDNICE ŠPREM

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta je održan prvi zajednički sastank pregovaračkih odbora VladeRH i Sindikata hrvatskih učitelja.