Vijesti
18. OŽUJKA 2020.

I danas smo ponovili zahtjev s analizom današnjeg dolaska učenika (razredne nastave) u škole.
Budući da predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i dalje naglašavaju kako će postupiti sukladno Uputama, to molimo za ŽURNO postupanje.

Pročitaj više
17. OŽUJKA 2020.

Cijeneći Vaš dosadašnji rad te rad čitavog tima na prevenciji širenja epidemije, vjerujemo da ćete uvažiti navedenu argumentaciju, a koja je u skladu s postojećim Uputama i Preporukama te ŽURNO riješiti i ovaj ozbiljan problem.

Pročitaj više
16. OŽUJKA 2020.

Prema analizi pristiglih podataka koje smo zaprimili iz 627 osnovnih škola, zaključno s 13,00 sati, u škole je pristiglo ukupno 109 učenika (od toga 34 u produženom boravku).

Pročitaj više
13. OŽUJKA 2020.

Apeliramo na nadležne institucije da ozbiljno razmisle o mogućim posljedicama otvorenih škola u te da sve to uzmu u obzir kod donošenja daljnjih odluka, a radi zaštite zdravlja svih koji se potencijalno mogu naći u tim zatvorenim prostorima.

Pročitaj više
03. OŽUJKA 2020.

Temeljem naših aktivnosti po pitanju zabrane zapošljavanja reagirala je i pučka pravobraniteljica koju smo upoznali sa svim aspektima takvog postupanja Vlade RH i resornog ministarstva.

Pročitaj više
25. VELJAČE 2020.

Problem zabrane zapošljavanja u školama sve više guši školstvo, a u zadnje vrijeme dodatno je eskalirao. Svakim danom javlja nam se sve više spremačica, kuhara i domara kojima je ugroženo zdravlje ...

Pročitaj više
25. VELJAČE 2020.

Problemi postoje već od same organizacije prijevoza, nedovoljno vremena provođenja s učenicima u nastavi, broju pomoćnika, valorizaciji njihova rada i nekontinuiranoj edukaciji, kako za pomoćnike u nastavi tako i za stručno-komunikacijske posrednike.

Pročitaj više