11. TRAVNJA 2024.
Dodaci iz Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Odlukom o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN 35/2024) materijalna i nematerijalna prava koja radnici osnovnoškolskih ustanova ostvaruju iz rada i po osnovi rada na temelju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, osim prava sadržanih u:

– članku 10.

– članku 11. stavku 2.

– članku 37. stavku 2., i to samo u slučaju kada zaposlenik kojem je ugovor o radu otkazan zbog odbijanja potpisivanja novog ugovora ili njegovih izmjena, koji su zaposleniku ponuđeni radi usklađivanja sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) i Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024)

i dalje će se priznavati i primjenjivati u istoj visini i opsegu, počevši od 1. ožujka 2024. godine.

Međutim, važno je naglasiti da će se sva materijalna prava, ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama u članku 10. i drugim člancima kojima se uređuju plaća i dodaci, i dalje priznavati  i primjenjivati, a sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) i Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024).

Redakcijski pročišćeni tekst granskog kolektivnog ugovora možete pročitati na poveznici, a očitovanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na upit Sindikata o ugovaranju dodataka kolektivnim ugovorom ovdje

Sindikat hrvatskih učitelja