12. VELJAČE 2013.
IZVJEŠĆE O RADU SHU

Predsjednik Sindikata hrvatskih učitelja
Zvonimir Laktašić


IZVJEŠĆE (skraćena verzija*) O RADU SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA
Sažet prikaz najvažnijih ostvarenja u periodu od veljače 2005. do veljače 2013. godine s obrazloženjem

Izvješće