24. VELJAČE 2017.
OČITOVANJE NA UPUTU VLADE RH O DONOŠENJU DOPUNE PRAVILNIKA O RADU

Kako je na ministarstva upućen prijedlog Vlade RH da se „

svim javnim ustanovama, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, dostave upute da, do kraja veljače 2017. godine, pripreme i u propisanom obliku donesu Dopune svojih Pravilnika o radu, kojima će sadržajno propisati materijalna prava zaposlenih na način da zaposleni službenici i namještenici od 1. ožujka 2017. godine  zadrže razinu plaća te svih radnih i materijalnih prava u istom opsegu u kojem su ih ostvarivali temeljem kolektivnih ugovora koji se prestaju produženo primjenjivati

“, to smatramo da je nužno očitovati se na takav jednostran čin Vlade RH.

Tekst očitovanja u cijelosti pogledajte u prilogu.

Očitovanje