03. TRAVNJA 2020.
Odluke Vlade RH

Jučer je Vlada RH donijela odluku o ograničavanju korištenja sredstava državnog proračuna.

U Zaključku sa sjednice Vlade stoji da će:

"Pokrenut će se pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika te zaposlenih u javnim službama za 2020. godinu, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima te prava iz sklopljenih sporazuma o uvećanju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na osnovnu plaću."

S obzirom na kontradiktorne izjave članova Vlade (jučer je ministar Aladrović rekao da će o toj temi razgovarati na GSV), ostaje za pričekati poziv!

ODLUKA VLADE RH. 2.4.2020.

ZAKLJUČAK VLADE RH, 2.4.2020.