20. SVIBNJA 2013.
POŠTOVANI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svojim je dopisom ponovno podsjetilo školske ustanove na obvezu usklađivanja svih pravnih akata (rješenja o plaći, ugovora o radu, pravilnika o radu, odluka i slično) s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javni službama (NN 25/13)., ukoliko je riječ o aktima u kojima su sadržani prethodno važeći koeficijenti složenosti poslova. S obzirom na gornje podsjećamo


Predviđene – moguće su situacije:


a) Ukoliko radnik dobije anex ugovora 

sa smanjenim koeficijentom na potpis, i isti potpiše, više ne može osporavati navedeno niti tužiti poslodavca.


b) Ukoliko radnik ne dobije nikakvu odluku, anex ili slično, nema prekluzivnog roka prema ZOR-u i sukladno propisima, tužbu je moguće uložiti prije isteka roka zastare od 3 godine.


c) Ukoliko radnik dobije odluku poslodavca u kojoj piše 

da mu je smanjen koeficijent

 i ne slaže se sa sadržajem, trebao bi biti uložen zahtjev za zaštitu prava (

u roku od 15 dana od dobivanja Odluke

), budući da je to pretpostavka za ulaganje tužbe sudu, sukladno prijerima iz sudske prakse i čl. 129. st. 1., 2., 3., 4. ZOR-a.


d) Ukoliko radnik dobije aneks ugovora s izmjenjenim koeficijentom - 

smanjenim

 - na potpis i isti ne potpiše, moguće je da će mu poslodavac zatim ponuditi i otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu, 

na što je nakon potpisa dužan zahtjevom za zaštitu prava u predviđenim rokovima (15 dana).


Trenutak saznanja za povredu prava je dakle, predočenje određenog dokumenta (odluke, aneksa ugovora i sl.).


Ukoliko se odlučite za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava ravnatelja (koji Vam dostavljamo u privitku), zahtjev obvezno urudžbirajte i javite se odmah, a najdulje u roku od 15 dana Pravnoj službi SHU-a, ako želite svoju zaštitu tražite sudskim putem.


Glavna tajnica SHU-a


Izabela Kin, mag.iur

Dokument