03. STUDENOG 2015.
PROBLEMI OBRAZOVNOG SUSTAVA U FOKUSU POLITIČKIH STRANAKA

Jeste li upoznati sa stajalištima političkih stranaka o bitnim problemima obrazovnog sustava?

Matica hrvatskih sindikata pripremila je analizu koristeći programe stranaka, medijske izjave njihovih predstavnika, a da bismo bili što objektivniji organizirali smo i okrugli stol na temu obrazovnih politika.

Stajališta političkih stranki