06. PROSINCA 2013.
ZAJEDNIČKO OČITOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O PLAĆAMA U JAVNOM SEKTORU

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

Ministar: prof.dr.sc. Mirando Mrsić

Zajedničko očitovanje o prijedlogu Zakona o plaćama u javnom sektoru

Sindikati javnih i državnih službi suglasni su kako treba urediti plaće u javnim i državnim službama. Za sindikate je prihvatljivo načelo: jednaka plaća za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti u okviru iste stručne spreme.

Sindikati će sudjelovati u daljnjem radu na Zakonu u slučaju:


  • AKO PRIJEDLOG ZAKONA NE BUDE UPUĆEN U HITNU PROCEDURU,  JER ZA TO NEMA NIKAKVOG RAZLOGA, BUDUĆI NEMA PRIPREMLJENIH PRATEĆIH POD ZAKONSKIH AKATA, PA SE NIŠTA U SUSTAVU PLAĆA NAKON DONOŠENJA ZAKONA NEĆE ODMAH PROMIJENITI, ZBOG ČEGA NEMA NITI OPRAVDANJA ZA HITNI POSTUPAK.


  • AKO UZ PRIJEDLOG ZAKONA BUDU SPREMNI I PRIJEDLOZI OSTALIH AKATA KOJI UREĐUJU SUSTAV JAVNIH I DRŽAVNIH SLUŽBI,  JER SE BEZ NJIH UOPĆE NE MOŽE VIDJETI KAKVE ĆE POSLJEDICE ZAKON IZAZVATI.


  • AKO U PRIJEDLOGU ZAKONA NE BUDU ODREDBE KOJE IZRAVNO DEROGIRAJU POSTOJEĆE KOLEKTIVNE UGOVORE I TIME KRŠE KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (ČLANCI 28., 29. TE PRIJELAZNE ODREDBE – ČLANAK 35. ).


  • AKO U PRIJEDLOGU ZAKONA NAČIN UTVRĐIVANJA OSNOVICE ZA PLAĆE U JAVNIM I DRŽAVNIM SLUŽBAMA BUDE UREĐEN NA NAČIN KAKO JE TO PROPISANO ZAKONOM O OSNOVICI ZA PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA ( NN 39/09, 124/09 ) – ČLANAK 10.


  • AKO U PRIJEDLOGU ZAKONA BUDU UTVRĐENI JEDINSTVENI KRITERIJI ZA PROMICANJE U PLAĆI ( ČLANAK 27. I POSREDNO ČLANAK 19.)


  • AKO SINDIKATI BUDU UKLJUČENI U IZRADU STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU POSLOVA KAO RAVNOPRAVNI ČLANOVI RADNE SKUPINE (ČLANCI 11.I 12.).Sindikati javnih i državnih službi spremni su, u slučaju postizanja dogovora oko gore navedenih načela, nastaviti zajednički rad na izradi Zakona o plaćama u javnom sektoru kao i svih drugih propisa kojima se uređuje zakonodavni okvir javnog sektora i tako preuzeti svoj

dio odgovornosti za podizanje razine kvalitete rada i učinkovitosti javnog sektora.

Očitovanje