11. SVIBNJA 2018.
Prijevoz na posao - čl. 66. TKU-a

Kako je  dana 7. svibnja 2018. godine Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama objavilo tumačenja: 15/18, 16/18, 17/18, 18/18 i 19/18 vezana uz pitanja ne/organiziranog prijevoza, to je zaposlenicima koji su bili zakinuti za isplatu 1 kn po kilometru, poslodavac dužan nadoknaditi razliku u neisplaćenom dijelu troška prijevoza te stoga u privitku dostavljamo Zahtjev za isplatu naknade neisplaćenog dijela troška prijevoza.

Naime, kako je svima poznato, na terenu se dogodila velika neujednačenost koju je izazvala obvezujuća uputa MZO-a koja je bila u protivnosti sa samim TKU-om (što sada potvrđuju i sama tumačenja).

Stoga, uzevši u obzir da je, prije donošenja tumačenja Povjerenstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo svim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama obvezujuću uputu o načinu isplate troškova prijevoza neusklađenu s TKU-om, to oni zaposlenici kojima su troškovi prijevoza obračunavati po njoj, ne smiju imati štetne posljedice te od njih poslodavci ne mogu samoinicijativno od plaće uskraćivati dio isplaćenih sredstava za troškove prijevoza.

Kako smo s terena dobili informacije da je nekim zaposlenicima, bez njihove suglasnosti, „skinut“ određeni iznos od plaće, dostavljamo i zahtjev za povrat, izvansudskim putem, uskraćenog dijela plaće.

Nakon objavljenih, obvezujućih tumačenja TKU-a, takve se situacije više ne bi smjele događati u praksi te stoga apeliramo na sve ustanove da dobrovoljno isplate zaposlenicima koji nemaju organiziran prijevoz (a koji nisu dobivali 1 kn po kilometru), razliku u naknadi troška prijevoza, mirnim izvansudskim putem, kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija, kako za poslodavce, tako i za zaposlenike na čijim se leđima već predugo prelamaju  nepravilnosti u praksi.

Također, upozoravamo poslodavce da zaposlenicima samoinicijativno ne smiju ustezati dio plaće radi povrata ranije isplaćenog troška prijevoza jer time čine teži prekršaj propisan odredbama Zakona o radu.

Ujedno, svjesni smo da će ovi zahtjevi prouzročiti mnoge komplikacije za računovodstva škola i upravo je to još jedan od razloga zašto ćemo krenuti sa zahtjevima za povećanje njihovih koeficijenta.

Čekaju nas akcije na mnogo fronti, no tu smo da se izborimo kako se ovakve i slične situacije više ne bi događale u praksi.

Zahtjev za isplatu razlike naknade troška prijevoza


Zahtjev za povrat uskraćenog dijela plaće