23. SIJEČNJA 2019.
Problem uskrata suglasnosti za novim zapošljavanjem pomoćno-tehničkog osoblja

Potaknuti  čitavim nizom zahtjeva iz osnovnih škola iz svih dijelova Republike Hrvatske u kojima nas iste mole za pomoć u rješavanju problema vezano za uskratu suglasnosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za popunom upražnjenih radnih mjesta pomoćno-tehničkog osoblja, a o čemu smo u više navrata obavještavali Ministarstvo, na adrese nadležnih institucija poslali smo dopise sa zahtjevom za njihovim žurnim očitovanjem po tom pitanju.

Također, Sindikat hrvatskih učitelja nositelj je projekta pod nazivom “Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja” koji se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda. U sklopu istoga provedeno je najveće znanstveno ispitivanje o kvaliteti radnih odnosa i kvaliteti sustava osnovnog obrazovanja na reprezentativnom uzorku te smo na upit o radnom opterećenju spremačica dobili odgovor da 48,4% istih čisti više od 750 m2 unutrašnjeg prostora škole. Radi se o zabrinjavajućem podatku koji govori o čitavom nizu problema s kojim se ti zaposlenici suočavaju, a koji se sustavno zanemaruju.

I Državni pedagoški standard u kojem je utvrđen broj izvršitelja na pomoćno-tehničkim poslovima ima propisan koeficijent izvodljivosti „3“  („Svi standardi označeni koeficijentom izvodljivosti '3' moraju se postići u roku od deset godina, po donošenju ovoga Standarda i normativa, odnosno do kraja 2017. godine“). Dakle, prema koeficijentu izvodljivosti Standarda Škola bi trebala imati zaposlene potrebne pomoćno-tehničke radnike u skladu s člankom 15. DPS-a do kraja 2017. godine.

Sve prethodno navedeno dovodi do višestrukog kršenja kako radnih prava pomoćno-tehničkog osoblja, tako i prava povezanih sa zaštitom zaposlenika od stresa na radu i u vezi s radom, a koji dovode do umanjenja radne učinkovitosti zaposlenika i pogoršavanja njihovog zdravstvenog stanja. Sve to konačno, ali ne manje bitno, dovodi do kršenja prava  djece na sigurnost i zaštitu u osnovnoškolskoj ustanovi te postaju upitni minimalni higijenski te sanitarno-tehnički uvjeti, a koji su neophodni za održavanje higijene, reda i čistoće školske zgrade i njezine okolice.

Očekujemo odgovoran odnos svih prema tome problemu i konkretne odgovore i djelovanje za razrješenje istog, a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

DOPIS MINISTRICI DIVJAK

DOPIS PREMJERU

DOPIS PREDSJEDNIKU SABORA

DOPIS ODBORU ZA OBRAZOVANJE HRVATSKOG SABORA

DOPIS ODBORU ZA MIROVINSKI SUSTAV HRVATSKOG SABORA